Zerbitzu Zibikoa Frantziako estatuaren tresna bat da, 16 eta 25 urte bitarteko gazteak gizarte-intereseko proiektuetan inplikatzea duena helburu. Gazteek 600 euroko ordainsaria jasotzen dute hilean, astean 24 eta 35 ordu bitartean lan egiteagatik, eta kontratuak 6 eta 12 hilabete bitartean iraun dezake.

Zerbitzu Zibiko solidarioa adineko pertsonekin ekimenaren helburua gazteak inplikatzea da, etxean zein egoitza-zentroetan bizi diren adinekoen nahi gabeko bakardadea hausteari lotutako proiektuetan. Ekimen honen helburua, belaunaldien arteko elkartasun-espazioak sortzea da, bakardade-egoeran dauden pertsona ahulei laguntzeko, eta, aldi berean, prestakuntza eta lan aukera berriak irekitzea gazteentzat zainketa komunitarioen esparruan.

Zerbitzu Zibiko solidarioak adineko pertsonekin baliabide publiko eta pribatuak ditu (l ‘Agirc Arrco), eta, besteak beste, Croix Rouge, UFCV, Petits Frères des Pauvres, Groupe SOS, Uniopss eta /p gizarte-erakundeen laguntza. Bestalde, zerbitzu zibikoak 100 pertsonako talde bat du kontratatuta, eta hedapen-kanpaina erregularrak egiten ditu, gazteak beren programetan inplikatzeko. Horrela, esperientziak eragileen lurralde-sare bat du.

Zerbitzu Zibiko solidarioak adineko pertsonekin bakardadeari buruzko diagnostiko-sistema bati eta laguntza kualitatibo eta pertsonalizatuko sistema bati esker esku hartzen du, bai hiriguneetan, bai landa-eremuetan. Programak prestakuntza eta laguntza eskaintzen die gazteei. Lehen balantzeak adierazten du programan parte hartu duten gazteen % 50ek medikuntza eta gizarte arloko prestakuntza jarraitu nahi dutela, eta % 33k, berriz, bizitza-luzetasunari lotutako eremu profesionaletan.

Jardunbide egoki honekin harremanetan jarri nahi duzu? Idatzi: project@next-care.eu